ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย