กิจกรรมดำนา “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

กิจกรรมดำนา “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย