กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ หอประชุมกิจเจริญไทย โดยนายนิยม รอดเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย