พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย