โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในงานนำเสนอผลงานของ สพม.28 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 10-11 สิงหาคม 2563

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ครั้งที่ 1 การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2563

Read more