การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเป

Read more

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในงานนำเสนอผลงานของ สพม.28 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 10-11 สิงหาคม 2563

Read more
Page 5 of 6« First...23456