แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

จากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ สพฐ.ปรับปรุงปฏิทินการรับนักเรียนปี 2564 เลื่อนออกไป งานพัฒนาหลักสูตรฯจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

Read More

ตารางเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

——วันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 ———— เริ่มลงทะเบียนเรียนได้เวลา 09:00 เป็นต้นไป ——** หมายเหตุวิชาที่มีสีน้ำเงินคือ วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง คลิก LINK

Read More

ตารางเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2564 ———— เริ่มลงทะเบียนเรียนได้เวลา 09:00 เป็นต้นไป ——** หมายเหตุวิชาที่มีสีน้ำเงินคือ วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง คลิก LINK

Read More