การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กหญิงจินดาชยานันท์ ปุลพรนันท์👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนายนรวีร์ วงค์ละคร

Read More

นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer

วันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 3,682 โดสโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร, คณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More

ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน

30 กันยายน 2564 คุณครูสมจิตร ขนันแข็ง คุณครูซ่อนกลิ่น พิมเทพา ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน ประสบแด่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆค่ะ

Read More

โครงการ “พี่ทหารสานฝันมอบทุนการศึกษา” คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance

กองทัพภาคที่2 และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่25 นำโดย พันโท ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่25 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี จากโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษEntrance จำนวน 23 ทุน คอร์สเรียนละ 8,000 บาท ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น …

Read More

การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากร และเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Read More