กิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ด้วย Zoom Meeting

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Read More

โครงการ “พี่ทหารสานฝันมอบทุนการศึกษา” คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance

กองทัพภาคที่2 และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่25 นำโดย พันโท ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่25 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี จากโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษEntrance จำนวน 23 ทุน คอร์สเรียนละ 8,000 บาท ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น …

Read More

หนังสือรับรองการพักอาศัย

แจ้งนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 ที่มิได้พักอาศัยกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่พักอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านรับรองการอยู่อาศัยตามหนังสือรับรองนี้

Read More

ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน

“ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน”หลังจาก อัพโหหลดเอกสารแล้ว นักเรียนต้องกดยืนยัน เพื่อสมัครจริง ขั้นตอนการสมัครและวิธีการอัพโหลดหลักฐานการสมัครห้องเรียนมาตรฐานสากล http://61.19.148.41/freshy/ใช้รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน

Read More