ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท โดยผลการตัดสินคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ อาทิ Mr. Jun Toyama ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr.Nozomi Yamada นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย”

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย” จัดโดยกรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไปสมาชิกนายฉันทวัฒน์ สาลี ม.6/8นายชยุตพล สิงขร ม.6/10นางสาวช่อชมพู ขุนภักนา ม.6/8นายธีรภัทร หงษ์อินทร์ ม.6/17นายสิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ ม.6/17ครูที่ปรึกษากิจกรรมนางสาวธิษณา อ่อนบึง

Read More

รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

นางสาวณัชนันท์ ช่วงสกุล ม.6/14 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

Read More

คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอชื่นชมนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ที่มีความตั้งใจจริง ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จสมปรารถนา เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป💙💛 108SKW

Read More

คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงสุดระดับชาติ และระดับจังหวัด

(O-NET) นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติรายบุคคล ดังนี้– วิชาคณิตศาสตร์คะแนนสูงที่สุดระดับชาติ💯– วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ คะแนนสูงที่สุดระดับจังหวัดศรีสะเกษ– ขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้ง และขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Read More

แสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 💯คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 🔟 อันดับของโรงเรียน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเรียน ขอให้ประสบแต่ความสุขและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป ข้อมูลเพิ่มเติม เพจ ศรีสะเกษวิทยาลัย

Read More