รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

นางสาวณัชนันท์ ช่วงสกุล ม.6/14 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

Read More

คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอชื่นชมนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ที่มีความตั้งใจจริง ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จสมปรารถนา เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป💙💛 108SKW

Read More

คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงสุดระดับชาติ และระดับจังหวัด

(O-NET) นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติรายบุคคล ดังนี้– วิชาคณิตศาสตร์คะแนนสูงที่สุดระดับชาติ💯– วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ คะแนนสูงที่สุดระดับจังหวัดศรีสะเกษ– ขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้ง และขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Read More

แสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 💯คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 🔟 อันดับของโรงเรียน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเรียน ขอให้ประสบแต่ความสุขและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป ข้อมูลเพิ่มเติม เพจ ศรีสะเกษวิทยาลัย

Read More