รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย”

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย” จัดโดยกรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไปสมาชิกนายฉันทวัฒน์ สาลี ม.6/8นายชยุตพล สิงขร ม.6/10นางสาวช่อชมพู ขุนภักนา ม.6/8นายธีรภัทร หงษ์อินทร์ ม.6/17นายสิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ ม.6/17ครูที่ปรึกษากิจกรรมนางสาวธิษณา อ่อนบึง

Read More

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กหญิงจินดาชยานันท์ ปุลพรนันท์👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนายนรวีร์ วงค์ละคร

Read More

นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer

วันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 3,682 โดสโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร, คณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More

ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน

30 กันยายน 2564 คุณครูสมจิตร ขนันแข็ง คุณครูซ่อนกลิ่น พิมเทพา ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน ประสบแด่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆค่ะ

Read More

กิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ด้วย Zoom Meeting

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Read More

โครงการ “พี่ทหารสานฝันมอบทุนการศึกษา” คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance

กองทัพภาคที่2 และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่25 นำโดย พันโท ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่25 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี จากโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษEntrance จำนวน 23 ทุน คอร์สเรียนละ 8,000 บาท ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น …

Read More