รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

นางสาวณัชนันท์ ช่วงสกุล ม.6/14 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

Read More

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

จากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ สพฐ.ปรับปรุงปฏิทินการรับนักเรียนปี 2564 เลื่อนออกไป งานพัฒนาหลักสูตรฯจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

Read More