แจ้งกลุ่ม QR CODE ไลน์กลุ่ม นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม. 1 และ 4


ประมวลภาพกิจกรรม

View All

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กหญิงจินดาชยานันท์ ปุลพรนันท์👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนายนรวีร์ วงค์ละคร

ความภูมิใจชาวน้ำเงิน-เหลือง

View All

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย”

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย” จัดโดยกรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไปสมาชิกนายฉันทวัฒน์ สาลี ม.6/8นายชยุตพล สิงขร ม.6/10นางสาวช่อชมพู ขุนภักนา ม.6/8นายธีรภัทร หงษ์อินทร์ ม.6/17นายสิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ ม.6/17ครูที่ปรึกษากิจกรรมนางสาวธิษณา อ่อนบึง